NAJWIĘKSZE WYDARZENIE
RUSZTOWANIOWE W POLSCERywalizacja drużyn monterskich, stoiska firm rusztowaniowych,
sprzętu BHP, narzędzi i elektronarzędzi, instytucji kontrolujących i wiele innych.

PLAN  WYDARZENIA

MAPA WYDARZENIA

ZADANIA KONKURSOWE

DLA MONTERÓW RUSZTOWAŃ

WYNIKI MISTRZOSTW

W BEZPIECZNYM MONTAŻU RUSZTOWAŃ

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS ZAKOŃCZONY
Dziękujemy za przesłane prace – wpłynęło 97 zgłoszeń. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu wydarzenia. Zapraszamy!
BMR 2024 ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Najciekawsze Zdjęcie Rusztowania”.

Wymagania:

 • Zdjęcie wykonane samodzielnie.
 • Zdjęcie musi być wyraźne, w możliwie najwyższej rozdzielczości, umożliwiającej jego wydruk w formacie A4.
 • Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji na rzecz firmy Jurgo Sp z o.o.
 • Maksymalna liczba wysyłanych zdjęć: 3.
 • Termin wysyłania fotografii do 30.04.2024r. włącznie.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: bmrmistrzostwa@gmail.com

E-mail z załączoną fotografią rusztowania powinien zawierać również:

 • Imię i nazwisko osoby wysyłającej
 • Telefon kontaktowy
 • Adres zamieszkania (do wysyłki ewentualnej nagrody)
 • Oświadczenie – „Oświadczam że zrzekam się wszelkich praw autorskich do załączonego zdjęcia”.

SŁOWEM WSTĘPU

Robert Jurkiewicz - inicjator i Dyrektor I, II i III Mistrzostw BMR.

Prowadząc od 2008 roku firmę rusztowaniową „JURGO” oraz zdobyte doświadczenie jako monter rusztowań, zdałem sobie sprawę jak trudny, niebezpieczny i odpowiedzialny jest to zawód. Chciałem by niedoceniany zawód został zauważony przez szeroko pojętą branżę budowlaną od wykonawstwa po nadzór. Zrodził się wtedy pomysł organizacji wydarzenia, pokazującego z jakimi problemami i wyzwaniami  musi mierzyć się monter rusztowań np: przy montażu i demontażu rusztowań. W 2016 roku zorganizowałem „I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań”, tzw. „BMR 2016”. Duże zainteresowanie w całym kraju monterów, producentów i dystrybutorów rusztowań oraz sprzętu bhp. Pozytywne oceny i komentarze dotyczące organizacji i przebiegu wydarzenia, zaowocowały kolejną edycją mistrzostw w 2018 roku, jako „II Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR 2018”.
Mistrzostwa to rywalizacja ekip monterskich, targi: rusztowań, sprzętu ochrony do pracy na wysokości, narzędzi, elektronarzędzi, urządzeń transportu pionowego i  poziomego, to: wykłady i referaty prowadzone przez ekspertów z dziedziny rusztowań i bezpieczeństwa pracy, to pokazy z wykorzystaniem rusztowań i konkursy. Mam nadzieję, że „III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR 2024” przyciągną ekipy monterskie również z innych krajów i spotkają się z uznaniem w środowisku budowlanym, zwłaszcza wśród osób związanych z branżą rusztowaniową oraz sprzętu wykorzystywanego do pracy na wysokości.

PROGRAM WYDARZENIA

POKAZY

 • Przeciążenie pomostów metalowych i drewnianych
 • Kontrola nośności pomostów 
 • Kontrolowana katastrofa rusztowania
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej z rusztowania
 • Wytrzymałości kotew na wyrywanie
 • Urządzeń transportu pionowego i poziomego

DEBATA Z UDZIAŁEM

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 
 • Główny Inspektor Pracy PIP
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz WIT
 • Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Uniwersytet Techniczny Darmstadt w Niemczech
 • ZZ Budowlani

     Moderator debaty – Urszula Gabrysiak

SEMINARIA

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Politechnika Lubelska
 • PIGR

KONKURSY

 • Fotograficzny – „Najciekawsze Zdjęcie Rusztowania”
 • Najciekawsze stoisko III BMR
 • Najciekawszy pokaz III BMR
 • Najciekawsza figura rusztowaniowa III BMR
 • Dla odwiedzających

REJESTRACJA

WSTĘP WOLNY DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I BANKIETU O GODZINIE 20:00 W HOTELU OMEGA W OLSZTYNIE

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM ,,III MISTRZOSTW POLSKI W BEZPIECZNYM MONTAŻU RUSZTOWAŃ"
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ OPCJI DODATKOWYCH - KLIKNIJ TUTAJ

REZERWACJA NOCLEGU

(WSZYSTKIE MIEJSCA NOCLEGOWE W HOTELU OMEGA WYPRZEDANE)

W związku z organizacją Bankietu na zakończenie „III Mistrzostw Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań” oferujemy Gościom wydarzenia możliwość zakwaterowania. Więcej szczegółów poniżej.

ORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT WSPIERAJĄCY
PATRONAT MERYTORYCZNY
POZOSTALI PARTNERZY