Wyniki Konkursu Fotograficznego

W konkursie na „Najciekawsze zdjęcie rusztowania” komisja wyróżniła ex aequo następujące fotografie:

Nr zdjęcia

Autor

Zdjęcie nr 21

Dariusz Gnot

Zdjęcie nr 36

Jakub Kopczewski

Zdjęcie nr 56

Krzysztof Kruszyński

Zdjęcie nr 66

Michał Pieńko

21 - Dariusz Gniot

36 - Jakub Kopczewski

56 - Krzysztof Kruszyński

66 - Michał Pieńko