ZAWODNIK

REZERWACJA ZAWODNIKA MISTRZOSTW

ZAWODNIK

DRUŻYNA 3-OSOBOWA
600
 • Udział w zawodach może wziąć max 30 drużyn to jest 90 zawodników.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w zawodach mija włącznie w dniu:
  10.03.2024 r. – zawodnicy z Polski,
  15.02.2024 r. – zawodnicy z zagranicy.
 • Zawodnikiem może zostać osoba, która:
  ukończyła najpóźniej w dniu mistrzostw 18 lat,
  posiada uprawnienia monter rusztowań,
  posiada aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości,
  posiada indywidualne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – dotyczy zawodników z zagranicy,
  posiada własne ubranie robocze i obuwie wymagane do pracy na rusztowaniu.
 • Udział w zawodach jest opłatny i wynosi 200 zł netto za Zawodnika, a za drużynę (ekipę) 600 złotych netto, płatne przelewem w terminie 5 dni roboczych od zaakceptowania Zawodnika przez Organizatora na konto bankowe nr 87114011110000425529001001.
 • Akceptacja Zawodnika lub drużyny będzie potwierdzona mailowo przez Organizatora.
 • Zawodnik od Organizatora otrzymuje:
  niezbędne narzędzia do wykonania montażu i demontażu rusztowania: klucze, metrówka, młotki, wiertaka, poziomice oraz
  sprzęt do pracy na wysokości: szelki, linki z zatrzaśnikami i
  sprzęt bhp: kask, okulary, rękawice, kamizelki.
 • Zawodnicy mogą reprezentować firmę w której pracują, sponsora lub drużynę której nadają własną nazwę.

ZAWODNIK

POJEDYŃCZY
200
 • Zawodnik może dokonać indywidualnego zgłoszenia, jednak warunkiem jego udziału jest dołączenie do drużyny składającej się z trzech Zawodników.
 • Warunkiem dołączenia do drużyny jest:
  Utworzenie drużyny z indywidualnych zgłoszeń. Za utworzenie grupy odpowiada Organizator, w przypadku gdy wpłynie odpowiednia ilość zgłoszeń indywidualnych.
  Dołączenie do drużyny, w której z przyczyn różnych odłączył z udziału w zawodach jeden z Zawodników. Za dołączenie zawodnika indywidualnego do drużyny odpowiada Organizator.
 • Drużyny z Zawodników Indywidualnych będą tworzone według kolejności zgłoszeń oraz Zawodnik Indywidualny będzie dołączany do niepełnej drużyny również wg kolejności zgłoszeń.
 • Udział w zawodach jest opłatny i wynosi 200 zł netto za Zawodnika, a za drużynę (ekipę) 600 złotych netto, płatne przelewem w terminie 5 dni roboczych od zaakceptowania Zawodnika przez Organizatora na konto bankowe nr 87114011110000425529001001.
 • Akceptacja Zawodnika będzie potwierdzona mailowo przez Organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY