DRUŻYNY

REZERWACJA ZAWODNIKA MISTRZOSTW

DRUŻYNA

DRUŻYNA 3-OSOBOWA, PAKIET PODSTAWOWY
600 netto
 • Udział w zawodach może wziąć max 30 drużyn to jest 90 zawodników.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w zawodach mija włącznie w dniu:
  05.05.2024 r. – zawodnicy z Polski,
  14.04.2024 r. – zawodnicy z zagranicy.
 • Zawodnikiem może zostać osoba, która: ukończyła najpóźniej w dniu mistrzostw 18 lat, posiada uprawnienia monter rusztowań, posiada aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, posiada indywidualne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – dotyczy zawodników z zagranicy, posiada własne ubranie robocze i obuwie wymagane do pracy na rusztowaniu.
 • Udział w zawodach jest płatny i wynosi 600 złotych netto za drużynę, płatne przelewem w terminie 5 dni roboczych od zaakceptowania drużyny przez Organizatora na konto bankowe nr 87114011110000425529001001.
 • Akceptacja drużyny będzie potwierdzona mailowo przez Organizatora.
 • Zawodnicy od Organizatora otrzymują:
  niezbędne narzędzia do wykonania montażu i demontażu rusztowania: klucze, metrówka, młotki, wiertaka, poziomice oraz
  sprzęt do pracy na wysokości: szelki, linki z zatrzaśnikami i
  sprzęt bhp: kask, okulary, rękawice, kamizelki.
 • Zawodnicy mogą reprezentować firmę w której pracują, sponsora lub drużynę której nadają własną nazwę.
POPULARNE

DRUŻYNA

DRUŻYNA 3-OSOBOWA, PAKIET ROZSZERZONY
2000 netto
 • Pakiet rozszerzony zawiera dodatkowo udział w bankiecie oraz nocleg dla trzech zawodników (pokój 3-osobowy z trzema pojedynczymi łóżkami w hotelu Omega w miejscu Bankietu)*.
 • Udział w zawodach może wziąć max 30 drużyn to jest 90 zawodników.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w zawodach mija włącznie w dniu:
  05.05.2024 r. – zawodnicy z Polski,
  14.04.2024 r. – zawodnicy z zagranicy.
 • Zawodnikiem może zostać osoba, która: ukończyła najpóźniej w dniu mistrzostw 18 lat, posiada uprawnienia monter rusztowań, posiada aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, posiada indywidualne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – dotyczy zawodników z zagranicy, posiada własne ubranie robocze i obuwie wymagane do pracy na rusztowaniu.
 • Udział w zawodach w ramach pakietu rozszerzonego jest płatny i wynosi 2000 złotych netto za drużynę, płatne przelewem w terminie 5 dni roboczych od zaakceptowania drużyny przez Organizatora na konto bankowe nr 87114011110000425529001001.
 • Akceptacja drużyny będzie potwierdzona mailowo przez Organizatora.
 • Zawodnicy od Organizatora otrzymują:
  niezbędne narzędzia do wykonania montażu i demontażu rusztowania: klucze, metrówka, młotki, wiertaka, poziomice oraz
  sprzęt do pracy na wysokości: szelki, linki z zatrzaśnikami i
  sprzęt bhp: kask, okulary, rękawice, kamizelki.
 • Zawodnicy mogą reprezentować firmę w której pracują, sponsora lub drużynę której nadają własną nazwę.
* oferta ograniczona ilościowo, liczy się kolejność zgłoszeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY